Hauraton afwatering

Collinet S.A.
Parc Industriel des Haut Sarts, Deuxieme avenue 24
4040 Herstal / B-België
+32 4 256 56 10
info@collinet.eu

CE Conformiteit / DIN EN 1433

CE Conformiteitsvserklaring voor FASERFIX SUPER KS 100

CE Konformitätserklärung FASERFIX SUPER KS 100
 

Controlegetuigschrift DIN EN 1433 en DIN V 19580

In het kader van de externe controle door de Material-Prüfanstalt (MPA) aan het Institut für Massivbau und Baustofftechnologie van de Universiteit Karlsruhe werden FASERFIX-Super-Afvoergoten en FASERFIX-Läufer-Rinnen aangaande belasting en dichtheid van de voegvulling getest. Alle tests werden doorstaan.

Aan de voorschriften volgens DIN EN 1433: 2003-04, DIN V 19580: 2003-04 en modelgoedkeuring BW 47-8914.33/22 werd voldaan. Daarmee is HAURATON bevoegd, op deze produkten het CE-keurmerk te geven.

Überwachungsbescheinigung
 
 
 
 

Collinet S.A.
Parc Industriel des Haut Sarts, Deuxieme avenue 24
4040 Herstal / B-België
+32 4 256 56 10
info@collinet.eu

 

Imprint        Privacy policy